HMS

BEDRIFTENS MÅLSETTING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Målsettingen er å unngå skader og ulykker og ha ett lavere fravær enn gjennomsnittet for Bygg og Anlegg som i år 2011 var på 4,65%. Dette skal vi klare ved å ha fullt fokus på sikkerhet/trivsel og kursing av de ansatte. Da vi ikke produserer eller selger en konkret vare, men tilbyr tjenester som våre ansatte skal utføre, betrakter vi de ansatte som virksomhetens viktigste ressurs.
Sykefraværet i Romerike Armering var i 2011 på lave 0,55% vi er veldig fornøyd med ett så lavt tall.
Vi mener at det gjenspeiler vårt fokus på å forhinder skader/ulykker og at det gjenspeiler en generell god trivsel på arbeidsplassen.
Alle våre ansatte har sertifisert opplæring på varmearbeider, arbeid i og ved vei,jernbanekurs og annhuker bevis, alle ny ansatte kurses fortløpende.

For våre polske ansatte driver vi norskopplæring med kurs for viderekommende kurs 1 og kurs 2. Dette er gratis for alle, vi oversetter også all nødvendig hms informasjon til polsk.